Check-up

Düzenli sağlık taramalarıyla, olası hastalıklarınızdan korunabilir, büyük sorunlar haline gelmeden küçük rahatsızlıklarınıza çözüm bulabilir, ya da erken tanı ve tedavi ile ciddi sorunlar yaratabilecek hastalıkların önüne Lady Life Club kart aracılığıyla yaptıracağınız check-up taramasıyla geçebilirsiniz.
 
Lady Life Club kart ile yaptırabileceğiniz check-up tarama hizmeti
  • — AKCİGER VE KALP GRAFİSİ(EKG)
  • — TAM KAN SAYIMI (18 PARAMETRE)VE SEDİMANTASYON
  • — ROMATİZMA TESTLERİ(ASO,CRP,RF)
  • — YAĞ PROFİLİ(TOTAL KOLESTEROL,HDL,LDL,VLDL,TRİĞLİSERİD)
  • — BÖBREK TESTLERİ(ÜRE,KREATİNİN,TİT)
  • — KARACİGER FÖNKSİYON TESTLERİ(SGOT,SGPT)
  • — HEPATİT TESTLERİ(HBsAG,ANTİ HBS)
  • — AİDS TESTİ(HIV)
  • — KANSER TARAMA TESTLERİ(CEA VE SMEAR TESTİ)